Rezultat selectie dosare post temporar vacant referent

Nr. 676  din 05.04.2023

 

REZULTATUL – SELECTĂRII DOSARELOR LA CONCURSUL DE ANGAJARE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.04.2023 ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST TEMPORAR VACANT DE REFERENT PE PERIOADA DETERMINATĂ

  • 1 post Referent temporar vacant – 8h /zi / perioadă determinată.
Nr.

crt

Nr.de înregistrare al dosarului

participare la concurs / Candidat

  Rezultatul selectării

dosarelor de înscriere

     ADMIS / RESPINS

Motivul pentru care a fost

       respins dosarul

1.Nr.665 din 31.03.2023ADMIS
2.Nr.669 din 03.04.2023ADMIS                            –

 

Secretar comisie de concurs

Liliana Perju

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 12.04.2023 ora 1000, la sediul Casei de Cultură a Municipiului Codlea, str.Lungă nr.111. Candidații nemultumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

Notă: Numele și prenumele candidatului se identifică după numărul de înregistrare a dosarului de concurs.

Afișat astăzi, 05.04.2023  la sediul și pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Codlea – ora:16.00

Distribuie cunostintelor!