Rezultat proba practica post temporar vacant referent

Nr. 693 din 18.04.2023

REZULTATUL – PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE ANGAJARE ORGANIZAT ÎN DATA DE 18.04.2023 ora.1000 ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST TEMPORAR VACANT  DE  REFERENT  PE PERIOADĂ  DETERMINATĂ

  • 1 post referent temporar vacant –  pe perioadă determinată -8h / zi  
Nr.

crt

Nr.de înregistrare al dosarului

participare la concurs / Candidat

Punctaj probă PRACTICĂMențiunea « ADMIS » sau « RESPINS »
1.Nr. 665 din 31.03.202383,33 puncteADMIS
2.Nr. 669 din 03.04.2023ABSENTRESPINS

 

Candidații nemultumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

Notă: Numele și prenumele candidatului se identifică după numărul de înregistrare a dosarului de concurs.

Afișat azi: 18.04.2023 la sediul și pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Codlea – ora: 1500

Secretar comisie de concurs:

Perju Liliana

Distribuie cunostintelor!